• Hoogwaardige koud- en traagschuim
  • Aanbevolen door dierenartsen
  • Gratis verzending vanaf €100

9.4450+ reviews

Tijdelijk 15% korting op alle MediDog hondenkussens, zolang de voorraad strekt

Tijdelijk 15% korting op alle MediDog hondenkussens


Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

De ondernemer: Orthopedischhondenkussen.nl

De consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Orthopedischhondenkussen.nl.

Overeenkomst: Elke overeenkomst betreffende verkoop tussen consument en Orthopedischhondenkussen.nl.

Overeenkomst op afstand: Elke overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Goederen: Alle producten en gezelschapsdieren die het onderwerp zijn van overeenkomst.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand die tussen Orthopedischhondenkussen.nl en de consument worden gesloten.
 

Artikel 3. Het aanbod

a. De aangeboden goederen van Orthopedischhondenkussen.nl worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of omschreven.

b. Het aanbod omvat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien hij het aanbod aanvaardt en bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:

– een zo nauwkeurig mogelijke opgaven van getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen, dan wel aanwijzingen voor de verzorging, die voor het aanbod wezenlijk zijn;

– de prijs en het bedrag van de bezorgkosten;

– de wijze van betaling;

– de vermelding dat op de overeenkomst deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 

Artikel 4. Het bestelproces

a. Orthopedischhondenkussen.nl biedt haar klanten diverse orthopedische hondenkussens aan onder haar eigen label genaamd “MediDog”. Door te klikken op de producten, kan de klant navigeren naar de productdetails zoals de algemene kenmerken, de materialen en de werking. Tevens kan de klant een keuze maken tussen verschillende afmetingen, hoezen en kleuren. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door op de “In winkelwagen”-button te klikken.

b. Wanneer men op het winkelicoon klikt, in de rechter bovenhoek van de pagina, wordt de inhoud van de winkelwagen getoond. Indien noodzakelijk kan de klant hier aanpassingen doen.

c. Als de klant tevreden is over de inhoud van de winkelwagen, kan het bestelproces in werking worden gezet. Geregistreerde klanten kunnen automatisch inloggen door hun naam en wachtwoord in te vullen. De opgeslagen informatie wordt dan gebruikt bij de bestelling. Nieuwe klanten kunnen een account aanmaken of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit laatste geval moet de klant het adres en de bestelinformatie op de volgende pagina invullen.

d. Door vervolgens te klikken op de knop “Verder”, komt de klant bij het “Overzicht”. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met de details over prijs (inclusief BTW), verzending en kosten.

e. De bestelling wordt definitief geplaatst door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. Op dit moment is de overeenkomst bindend.

f. Mocht u voor betaling per iDEAL of Bancontact/MisterCash hebben gekozen, dan wordt u automatisch doorgeleid naar de betaalpagina van uw bank. Betaling middels overboeking geschiedt op eigen gelegenheid. 

f. Direct na afloop van uw bestelling ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging van w bestelling. Ook over het verdere verloop van de verzending wordt u per e-mail automatisch op de hoogte gehouden.
 

Artikel 5. De overeenkomst

a. Orthopedischhondenkussen.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

b. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Wanneer met de overeenkomst een bedrag is gemoeid van meer dan €1.250 komt deze bij voorkeur tot stand door schriftelijke dan wel elektronische aanvaarding van het aanbod door de consument.
 

Artikel 6. De prijs en prijswijzigingen

a. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen. Deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

b. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de aflevering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.

c. Het tweede lid, eerste volzin, is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.
 

Artikel 7. De levering

a. Aflevering vindt plaats door de consument in het bezit te stellen van de goederen. Het in het bezit stellen van goederen die niet direct leverbaar zijn kan plaatsvinden door het bezorgen van de goederen bij de consument door Orthopedischhondenkussen.nl.

b. De levering geschiedt binnen de in de overeenkomst afgesproken levertijd en het opgegeven adres. Over het algemeen geldt: vandaag besteld, morgen verzonden. Een pakket wordt standaard geleverd met PostNL of DHL. Bestellingen die middels een bankoverschrijving betaald zijn, worden pas verzonden zodra de betaling door ons ontvangen is. 

c. Orthopedischhondenkussen.nl rekent geen verzendkosten voor bestellingen binnen Nederland. Voor buitenlandse bestellingen geldt een standaard bijdrage aan verzendkosten van €6,95 per bestelling.

d. Bij de overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Orthopedischhondenkussen.nl een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van een maand.

e. Bij overschrijding van deze nieuwe termijn of van een vast overeengekomen levertijd heeft de consument, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht de overeenkomst te ontbinden.

f. Indien bestelde producten niet op voorraad zijn kan Orthopedischhondenkussen.nl, op eigen kosten, de bestelling op een later tijdstip leveren wanneer dit acceptabel is voor de klant.

g. In het geval dat Orthopedischhondenkussen.nl niet in staat is om te leveren mag Orthopedischhondenkussen.nl zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal Orthopedischhondenkussen.nl de klant informeren en indien mogelijk een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Wanneer dit niet wordt geaccepteerd door de klant, zal Orthopedischhondenkussen.nl het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten terugbetalen aan de klant.
 

Artikel 8. Conformiteit

a. Orthopedischhondenkussen.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

b. Een door Orthopedischhondenkussen.nl verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Orthopedischhondenkussen.nl kan doen gelden.
 

Artikel 9. Het recht van retournering

a. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

b. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- en/of fabrieksfouten vertonen, dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen 24 uur na levering, te melden aan Orthopedischhondenkussen.nl. Dit middels een e-mail aan de klantenservice ([email protected]) inclusief afbeelding(en) van de schade.

c. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de klant het retourformulier in te vullen en mee te sturen. Het retourformulier kunt u hier downloaden. Goederen die zonder retourformulier worden verzonden of welke niet herleid kunnen worden naar de klant, kunnen niet worden gecrediteerd.

d. De klant kan de geleverde zaken uitsluitend retourneren wanneer deze schoon en onbeschadigd zijn en in originele fabrieksverpakking zitten. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die op wens van de klant zijn aangepast. Artikelen die niet onder het retourrecht vallen, zullen worden vernietigd of aan de klant worden geretourneerd indien de klant de kosten voor de retourzending à €6,75 heeft voldaan.

d. De retourzending is voor risico van de koper. Dit houdt in dat Orthopedischhondenkussen.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgezonden artikelen. De klant dient daarom te allen tijde een Track & Trace code te vragen en te bewaren. Orthopedischhondenkussen.nl adviseert haar klanten ten zeerste om de retourzending aangetekend te laten geschieden.

f. Bij goedkeuring van de retourzending, betaalt Orthopedischhondenkussen.nl het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten binnen 14 kalenderdagen aan de klant terug.

g. Indien de klant na afloop van de in lid a genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 

Artikel 10. Betaling

Goederen kunnen direct worden betaald middels iDeal of Bancontact/MisterCash of later middels een bankoverboeking.
 

Artikel 11. Eigendomsbehoud

Orthopedischhondenkussen.nl kan het eigendomrecht voorbehouden zolang de consument niet heeft betaald. De consument wordt in dat geval pas eigenaar van de goederen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde bedrag volledig aan Orthopedischhondenkussen.nl heeft voldaan.
 

Artikel 12. Wettelijke garantie

a. Orthopedischhondenkussen.nl garandeert gedurende een termijn van 24 maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na de aflevering. De consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd.

b. Orthopedischhondenkussen.nl staat niet in voor gebreken die na de levering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldige verzorging (zie: Onderhoud en verzorging) of ondeskundig gebruik (overmatige krabben en/of bijten) van het geleverde of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Orthopedischhondenkussen.nl in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 

Orthopedischhondenkussen.nl raadt het gebruik van oplosmiddelen, bleekmiddelen, schuurmiddelen, synthetische detergenten, boenwas of spuitbussen ten zeerste af. Het gebruik van dergelijke middelen leidt tot uitdroging van de materialen waardoor er scheuren ontstaan in de hoezen. Orthopedischhondenkussen.nl staat niet in voor gebreken die als gevolg hiervan optreden of voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 

d. Bij een beroep op garantie dient het aankoopbewijs door de consument te worden overlegd.
 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

a. Orthopedischhondenkussen.nl is tegenover de consument aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van een tekortkoming die direct aan Orthopedischhondenkussen.nl is toe te rekenen of voor zijn risico komt.

b. De consument is tegenover Orthopedischhondenkussen.nl aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 

Artikel 14. Klachten

a. Orthopedischhondenkussen.nl beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

b. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

c. Bij Orthopedischhondenkussen.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Orthopedischhondenkussen.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

d. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

e. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Orthopedischhondenkussen.nl. Orthopedischhondenkussen.nl is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel Orthopedischhondenkussen.nl als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

f. Een klacht schort de verplichtingen van Orthopedischhondenkussen.nl niet op, tenzij Orthopedischhondenkussen.nl schriftelijk anders aangeeft.

g. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Orthopedischhondenkussen.nl, zal Orthopedischhondenkussen.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15. Privacy beleid

Orthopedischhondenkussen.nl neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus. De privacyverklaring kan hier worden bekeken.
 

Artikel 16. Identiteit van de contracterende partij

Orthopedischhondenkussen.nl

Donzel 65

5388PB Nistelrode

E-mail: [email protected]

KVK-nummer: 74877291

BTW nummer: NL002291553B42

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Orthopedischhondenkussen.nl 9,4 / 10 - 450 Reviews @ WebwinkelKeur
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »